16.8.2017
 
V současnosti je velice moderní mít garáž pro svůj automobil hned vedle domu. Zatímco v minulosti se většinou garáže stavěly odděleně od domu, nyní je spíše trend mít je těsně vedle obytné části. Betonové garáže tomuto trendu nahrávají. Není problém je umístit u domu.
 

 

Tepelné ztráty a dodržování protipožárních předpisů 

Většinou se dnes také upouští od toho mít garáže přímo v domě. Ubírá to místo, které se dá efektivně využít pro obytné místnosti a způsobuje také nemalé tepelné ztráty. Navíc garáž přímo v domě přístupná zevnitř si žádá, aby mezi vlastní garáží a obytnými místnostmi byly protipožární dveře. Z toho vyplývá, že integrovat garáž přímo do domu není zrovna praktické. Nikomu se nechce vyčíslovat ztráty tepla a zabývat se protipožárními předpisy. Betonová garáž umístěná vedle domu znamená, že se těmito problémy nemusíte zabývat. 
 

Průnik ohně nehrozí 

Dnešní hotové betonové garáže se umisťují hned vedle zdi vlastní rodinného domu. Máte tak garáž při ruce, kdykoli si vzpomenete, a přitom vás technicky nijak nezatěžuje. Nehrozí nebezpečí průniku požáru z garáže do obytné části domu, protože obě dvě části nejsou nijak propojeny. Také na tepelné ztráty obytného domu nemá osazená garáž žádný vliv, protože je tvořena samostatnou betonovou jednotkou umístěnou hned vedle. To jsou velké výhody. 
 

Použijte fasádní lištu 

Přitom může garáž tvořit s domem jeden jediný celek. Jak je to možné? Je to velmi jednoduché. Garáž se osadí na betonovou základovou desku, nebo základové pásy vybudované hned vedle domu. Mezi zdí domu a vlastní zdí garáže pak není téměř žádná mezera, jsou velmi těsně vedle sebe. Překrytí spáry mezi domem a betonovou garáží potom obstará fasádní lišta. Na první pohled tak vytvoříte zdání, že jde o jeden celek, což podpoříte i stejnou barvou fasády domu a garáže.