Ačkoli je z hlediska občanského zákona možné chápat garáž i jako nemovitý majetek, v případě zděných garáží, i jako movitý majetek, v případě montovaných garáží, betonových garáží a dalších variant bez pevných základů v zemi – z pohledu stavebního zákona je garáž vždy stavbou bez ohledu na pevnost jejího základu. Co naopak stavební zákon zajímá je rozměr garáže. 
 
 

Při pořízení garáže menších rozměrů můžete vyváznout z povinnosti získat stavební povolení

Pro menší garáže do 25 metrů čtverečních, stejně jako pro jiné podobné doplňkové stavby na soukromém pozemku (zahradní altány, pergoly apod.), platí méně přísné podmínky. Povolení je zde možné vydat v režimu územního souhlasu a nebudete potřebovat stavební povolení ani ohlášení. 
 
K udělení územního souhlasu je třeba podat speciální formulář a také výpis o vlastnictví pozemku z katastru, nákres garáže s kótami, podpisy sousedů, grafické přílohy garáže a potažmo další potřebné přílohy a doklady podle požadavků příslušného úřadu. Se zpracováním dokumentů nabízejí pomoc i někteří dodavatelé mobilních garáží.
 

Pokud plánujete větší garáž, povinnosti stavebního povolení se nevyhnete

V případě, že bude vaše garáž přesahovat zastavěnou plochu 25 metrů čtverečních, budete mít situaci složitější. V takovém případě je nutné získat jak stavební povolení, tak i územní rozhodnutí, přičemž je ale možné obě řízení sloučit. 
V současné době jsou nejen kvůli jednodušší administrativě stále oblíbenější menší, mobilní betonové nebo plechové garáže, které splní svou funkci a ušetří nejen značné množství prostoru a vyřizování, ale také peněz.