7.4.2017
 
Montované garáže a mobilní betonové garáže se stávají fenoménem a pomalu začínají svou oblíbeností dohánět klasické zděné, stálé garáže. Jejich výhoda tkví ve velice rychlé a snadné instalaci, úspoře místa a možnosti umístění i do stísněných a špatně přístupných prostor, ale také v nízké ceně.
 
 
Mezi nejoblíbenější varianty patří montované garáže s omítkou. Jedná se o konstrukce z ocelových pozinkovaných plechů, které jsou navíc opatřeny z vnější strany kvalitní omítkou, takže po smontování působí jako zděné stavby. 
 
Tyto garáže je možné umístit i do míst, kde by stavební práce na zděné garáži byly těžko proveditelné nebo kde by se nedostala těžká technika potřebná pro umístění prefabrikované betonové garáže. Montovaná garáž nevyžaduje zvláštní základy. Příprava vhodné plochy je však nutná. Nejčastěji se využívají betonové patky, betonový obvodový pás, dlažba nebo betonová základová deska.
 

Betonové patky a pásy

Jedná se o jedno z nejčastějších a velmi jednoduchých řešení. Patky se umísťují do všech čtyř rohů garáže a do nich je následně garáž ukotvena. Patky se navíc umísťují doprostřed delších (bočních) stěn. Další variantou je betonový pás po celém obvodu montované garáže, případně pás ve tvaru podkovy.
 

Betonová deska nebo dlaždice

Montovanou garáž lze umístit také na betonovou základovou desku, ale toto řešení se využívá poměrně málo často. Běžnější je umístění garáže přímo na zámkovou dlažbu, případně na betonové dlaždice. Montáž samotné garáže můžete svěřit dodavateli nebo ji zvládnout svépomocí. Uskutečňuje se bez použití těžké techniky.