6.4.2017

Různá mobilní a alternativní řešení garážových prostor si v současnosti získávají značnou oblibu. Je to díky tomu, že oproti výstavbě klasické zděné garáže můžete ušetřit finanční prostředky, prostor, ale také čas, námahu a podobně. Robustní zděné garáže navíc málokde najdou skutečně plné uplatnění, aby se investice do nich zcela vrátila. 
 
 
Lehká mobilní garáž může mít podobu montované garáže, plechové garáže nebo například dřevěné garáže. Jednou z možností je samozřejmě také prefabrikovaná betonová garáž. Jedná se o monolitickou buňku z železobetonu, která je velmi prostorově úsporná, odolná a bezpečná. Taková garáž je ihned připravena k použití. 
 

Doprava a osazení garážové jednotky z betonu

Doprava garáže na místo probíhá pomocí těžké techniky, jelikož váha celku se pohybuje okolo 15 tun. Je proto nutné vybrat vhodné místo tak, aby byl umožněn přístup této techniky a manipulace s garáží. Pokud se takto přístupné místo na pozemku nenachází, je vhodnější zvolit například montovanou garáž, kterou lze nainstalovat i v těžko dostupných prostorách.
 
Samotné osazování garáže probíhá pomocí speciálního transportéru nebo jeřábové techniky. Konkrétní požadavky na prostor vám sdělí dodavatel podle zvolené nebo dostupné techniky.
 
Garáž nevyžaduje základy ani základovou desku. Umísťována je na předem připravené základové pásy, které budou umístěny v přední a zadní části betonové garáže.
 
Střední část jednotky se tudíž bude nacházet několik čísel nad zemí, což je žádoucí kvůli izolaci od vlhkosti z podloží. 
Garáže jsou vybaveny podlahou s vysokou nosností, takže se nemusíte obávat, že by hrozilo její propadnutí. Betonové garáže lze umístit také do svahu a v případě potřeby je možné z těchto jednotek vytvářet velmi prostorově úsporné řadové garáže.