3.3.2017
 
Zateplit, nebo nezateplit garáž? Toť otázka. Hned na úvod je nutné říci, že jednoznačná odpověď rozhodně neexistuje. Záleží vždy na typu garáže, jejím umístění, způsobu využití a na dalších faktorech.
 
 
Pokud se jedná o garáž, která je včleněná do domu, a je součástí tepelné obálky stavby, může špatná izolace způsobovat úniky tepla z obytného interiéru. V tomto případě je vhodné garáž zateplit a pořídit zejména dobře tepelně zaizolovaná vrata, neboť právě tudy odchází většina tepelné energie. 
 
Pokud garáž budete využívat pouze jako stání pro automobil, nikoli jako dílnu, pracovnu nebo podobně, potom se nabízí zjednodušená varianta – zateplit pouze stěny spojené s domem. 
 

Pokud bude garáž sloužit výhradně jako stání pro vozidlo, zateplení není nezbytné

V dnešní době už jsou však garáže včleňované do domu na ústupu, například právě kvůli problémům s úniky tepla. Stále oblíbenějšími se stávají samostatně stojící garáže, zejména pak různé „hotové“ garáže. Například prefabrikované betonové garáže nebo montované garáže s omítkou
 
Zateplení těchto prostor je zejména otázkou způsobu jejich využívání. Pokud mají sloužit čistě jako stání pro automobil, zateplení se může jevit jako až příliš nadstandardní komfort. Pokud však chcete betonovou garáž nebo montovanou garáž využívat i jako dílnu nebo jako kůlnu pro uschování věcí, které nesnesou extrémně nízké teploty, potom může být zaizolování na místě. 
 
Betonové garáže s podlahou jsou celistvější a mají lepší tepelně izolační vlastnosti než plechové garáže. K alespoň částečnému zateplení montovaných garáží lze použít například foukanou izolaci, která pomůže utěsnit alespoň nejslabší místa těchto konstrukcí.