Garážové podlahy představují velice namáhané místo, které je třeba patřičně upravit, abychom zvýšili životnost této plochy. Zejména u garáží včleněných přímo do domu by mělo být dobré ošetření garážové podlahy prvotní.
 
 

Problémem je nejen přetěžování, ale také pronikání vlhkosti 

Podlaha v garáži je nejenom zatěžována hmotností vozidla nebo vozidel, ale také ohrožena pronikáním vlhkosti. Vodu sem obvykle dopraví samotné auto zvenku, případně se může jednat o unikající provozní kapaliny. Vlhkost může posléze pronikat do příček i dalších místností a může způsobit významná poškození podlahy. 
 
Dalším problémem jsou brzdná a rozjezdová místa, na která je vyvíjen značný tlak. Zde je hlavním požadavkem dostatečná síla podkladu a taky vhodně zvolený materiál. Jedním z nejúčinnějších řešení, jak ochránit podlahu garáže je využití epoxidového nátěru. Trvanlivost nátěru může být i mnoho let a zvolit lze různé barevné varianty. Nevýhodou může být poněkud komplikovaná aplikace.
 
Jednodušším řešením mohou být například speciální rohože vyrobené zejména z gumy, jejichž pokládka je velmi snadná a rychlá a existuje mnoho designových variant. Další možností je položení dlaždic. 
 

Mobilní garáže lze umístit na vhodný a odolný připravený povrch 

V případě pořízení prefabrikované betonové garáže s podlahou jsou na péči o podlahu kladeny menší nároky, jelikož tyto garáže jsou již samy o sobě dostatečně odolné vůči vlhkosti i jiným nepříznivým podmínkám. 
 
Také jiné mobilní garáže stojící mimo dům, jako jsou například montované garáže s omítkou, plechové garáže nebo dřevěné garáže, mohou starosti s podlahou omezit, jelikož není riziko, že vlhkost se přenese na základy domu.