Garáže mají primárně chránit automobil nebo jiné vozidlo před nepříznivými vlivy počasí a za určitých okolností také před krádeží nebo vandalismem. Pokud však chceme garáž postavit nebo pořídit, je důležité vyhodnotit vhodné místo a také typ garáže. 
 
 
Garáže přistavované přímo k domu jakožto jeho součást jsou už dneska víceméně minulostí. Takováto přístavba zbytečně narušuje izolační integritu budovy, je nepraktická a představuje příliš invazivní zásah do struktury a architektury domu. 
 

Volně stojící garáže se stávají standardem 

V současné době tedy hrají prim garáže volně stojící. Jejich polohu je samozřejmě třeba zvolit s ohledem na co nejlepší přístup pro vjezd a výjezd vozidla, také na přístup k domu a samozřejmě na celkové proporce a vzhled pozemku. 
 

Betonové, montované, dřevěné… - variant je celá řada

V místech, kde je nedostatek prostoru, což platí zejména pro starší zástavby, se mohou skvěle uplatnit prefabrikované betonové garáže, které jsou prostorově velmi úsporné a lze je umístit i do svahu. 
 
Pokud by jediné příhodné místo pro garáž bylo nedostupné pro těžší techniku (jeřáb), vhodnou alternativou může být montovaná garáž s omítkou, která je dodána v dílech a smontována na místě. Oba typy – jak betonovou garáž, tak montovanou garáž – lze vzhledově dobře přizpůsobit okolním stavbám. 
 
Tam, kde nepanují obavy z krádeže či vandalismu, může být řešením i prosté garážové stání – tedy neuzavřený přístřešek na auto, který ochrání před sněhem a deštěm. Na chalupách či chatách se pak může uplatnit dřevěná garáž, jelikož na těchto místech by betonové nebo plechové stavby působily ve většině případu rušivě a nepatřičně.